Humanista

14.09.2011, 13:47 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 215

Autorzy programu: Bożena Tomczak, Elżbieta Jadczak, Katarzyna Bronakowska
Wychowawca: Bożena Tomczak

 

Klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych: język polski, historia, ale także przejawiających zdolności plastyczne i zainteresowania informatyczne
OFERTA PROGRAMOWA
Chcemy zaoferować zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z przed-miotów: język polski, historia, informatyka, plastyka. Uczeń w sposób zintegrowany będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania z zakresu przedmiotów humanistycznych.
 

Cały artykuł...

BUSSINESS CLASS

15.09.2011, 09:28 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 236

Klasa dla uczniów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem matematyki i informatyki.
Autorzy projektu: Małgorzata Zawadzka, Wojciech Krzyżanowski
Wychowawca: Małgorzata Zawadzka


Matematyka
- nauka o finansach, poznanie podstawowych praw i pojęć ekonomicznych,
stosowanie wiedzy w praktyce
- samodzielne tworzenie i opracowywanie danych za pomocą różnorodnych narzędzi;
- rozwijanie inicjatyw własnych i przedsiębiorczości, pozyskiwanie środków własnych.
 

Cały artykuł...

Agenda 21

15.09.2011, 09:31 , Gimnazjum nr 2 | Liczba odwiedzin: 247

Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczo-informatycznych o zwiększonym wymiarze godzin z biologii i chemii z elementami edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i medialnej.
Autorzy: Ewa Litwinowicz, Barbara Szerszenowicz
Wychowawca: Anna Szepczyńska

 

Cały artykuł...