img_2338

     Społeczność Gimnazjum nr 2 od początku swojego istnienia nie miała patrona, dlatego też rozpoczęła starania o nadanie imie-nia. Procedurę rozpoczęto we wrześniu 2004 roku. Odbyły się konsultacje wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.
     Przedstawiciele Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego oraz Rady Pedagogicznej na zebraniu w dniu 11 kwietnia 2005 roku z podanych propozycji uczniów i wychowawców jednogłośnie wybrali na patrona szkoły Jana Pawła II.
Zwrócono się z prośbą do Arcybiskupa Warmińskiego Edmunda Piszcza o akceptację wyboru Papieża na patrona szkoły. Jego Ekscelencja w liście do nauczycieli, rodziców i uczniów wyraził zgodę i nadmienił, że jest to zarówno wielki zaszczyt jak i wielkie zobowiązanie.
     Szkoła skierowała również pisma do Kuratora Oświaty i Rady Miasta o akceptację wyboru patrona, co spotkało się z przychylnym przyjęciem.

img_2343

 

W szkole funkcjonuje koło Patrona Szkoły.

 

     Celem działalności Koła Patrona Szkoły jest przybliżenie młodzieży osoby, nauczania i działalności papieża Polaka - Jana Pawła II. W zajęciach uczestniczą uczniowie z klas I –III. Uczniowie podczas zajęć realizują n/w przedsięwzięcia:

 

  • Przygotowanie montaży słowno – muzycznych i przedstawień scenicznych z okazji ważnych rocznic z życia Jana Pawła II dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości.
  • Realizowanie myśli ruchu lednickiego .
  • Wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania Młodych organizowane w miejscu Chrztu Polski na Polach Lednickich. (Lednica 2000)
  • Opieka nad izbą pamięci
  • Przygotowywanie gazetek i wystaw okolicznościowych

Zajęcia uczą współpracy i odpowiedzialności. Wspomagają harmonijny rozwój społeczny, moralny i religijny uczniów. Uczniowie chętnie przygotowują przedstawienia sceniczne.

 

13 października 2005 roku Nasza Szkoła otrzymała zaszczytne imię Jana Pawła II. 
 

Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła

13.04.2015, 12:35 , Gimnazjum nr 2 | Komentarze: 2 | Liczba odwiedzin: 804

 

Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 V 1920 w Wadowicach. Zmarł 02 IV 2005 w Rzymie. Został wybrany papieżem na konklawe w dn. 16.10.1978 Teolog, filozof, etyk. Po maturze w Wadowicach studiował w latach 1938-39 filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był aktorem (Teatr Rapsodyczny). Podczas okupacji 1940-44 pracował fizycznie w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay w Krakowie. W latach 1912-45 uczestniczył w tajnych kompletach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 1946 ukończył teologię i otrzymał święcenia kapłańskie. Studia teologiczne kontynuował na Angelicum w Rzymie. Po powrocie do kraju w latach 1948-51 pracował jako wikariusz w Niegowici k. Bochni, oraz w Krakowie (duszpasterz akademicki w Krakowie) .
Od 1954 prowadził wykłady z teologii moralnej i historii doktryn etycznych na KUL. W 1958 mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. 30 XII 1963 został mianowany arcybiskupem i metropolitą krakowskim. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II (uważany za jednego z autorów konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes) W roku 1967 został kardynałem. Pawła .16 X 1978 wybrany na papieża (jako pierwszy od 458 lal papież, spoza Italii), przyjął imię Jan Paweł II na znak pragnienia kontynuacji dziedzictwa 3 bezpośrednich poprzedników (Jana XXIII, Pawła VI, i Jana Pawła I). W czasie Jego pontyfikatu ogłoszono Katechizm Kościoła katolickiego (1992, wyd. pol, 1994), przeprowadzono reformę prawa kanonicznego (Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego w roku 1983 i Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich). Papież po raz pierwszy w dziejach, złożył wizytę w synagodze (1986) i w meczecie (2001). Z jego inicjatywy zorganizowano w Asyżu Światowy Dzień Modlitwy o Pokój (1986). Wzięli w nim udział przedstawiciele niemal wszystkich religii świata., Papież wprowadził do kalendarza Kościoła powszechnego kilka nowych uroczystości, m.in. Światowy Dzień Młodzieży, i Światowy Dzień Chorego. Był również reformatorem religijnym, zmodyfikował tradycyjną modlitwę różańcową (do dając do niej 5 tajemnic światła), ożywił kult Bożego Miłosierdzia (ustanowienie Święta Miłosierdzia). Szczególną cechą pontyfikatu Jan Paweł II, było pielgrzymowanie; papież odbył 104 podróże zagraniczne, m.in.: do Izraela, muzułmańskiej Syrii, prawosławnej Grecji, na Kubę i do państw byłego ZSRR (Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Armenia) oraz ok. 150 pielgrzymek na terenie Włoch. Papież kilkakrotnie odwiedził też Polskę: 1979, 1983, 1987, 1991 (2-krotnie), 1995 (nieoficjalnie), 1997, 1999 i 2002. Podczas jego pontyfikatu Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską (1989), podpisano również konkordat (1993 ratyfikacja 1998).Zagraniczne pielgrzymki J.P.II miały także zdaniem wielu komentatorów, konsekwencje społeczno-polityczne. Papieżowi przypisuje się wpływ na procesy demokratyzacji w krajach rządzonych przez dyktatury (np, Filipiny, Haiti, Chile, i Paragwaj), a zwłaszcza na upadek komunizmu (przyczyniły się do tego jego pielgrzymki do Polski, poparcie udzielone Solidarności, oraz nauczanie, w którym wiele miejsca poświęcał prawom człowieka), W uznaniu zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1993 Jan Paweł II został odznaczony Orderem Orła Białego. Istotne znaczenie miały papieskie inicjatywy, których celem było za prowadzenie pokoju, np. podczas wojny w Zatoce Perskiej i na Bałkanach. W czasie pontyfikatu papieża Jana Pawła II poważnie wzrósł autorytet papiestwa (również polityczne ), a Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z wieloma państwami (m.in. z Izraelem, USA i Rosją). Papież 2-krotne odwiedził siedzibę ONZ w Nowym Jorku (1979, 1995). W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Wierni dostrzegli pewien niezwykły związek. Zamach miał miejsce 13 maja, dokładnie o tej samej godzinie i minucie, co pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu. Istotnym elementem papieskiej wizji rozwoju chrześcijaństwa były kanonizacje i beatyfikacje. Wśród blisko 2 rys. świętych i błogosławiony wyniesionych na ołtarze przez J.P.II było 9 świętych z Polski: królowa Jadwiga, Kinga, M.H. Kowalska (siostra Faustyna), M. Kolbe, A. Chmielowskl, R. Kalinowski, Jan Sarkander, M. Grodziecki i Jan z Dukli. W historię Kościoła Jan Paweł II wpisał się m.in. jako autor idei nowej ewangelizacji, orędownik pojednania religijnego, sprawiedliwości społecznej, i godności człowieka. Również jako papież Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, który dokonał rachunku sumienia i publicznie wyznał winy Kościoła oraz, przyczynił się do integracji katolicyzmu w skali świata. (np. w jubileuszu młodych wzięło udział 2 mln uczestników). W 2004 papież został uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego. Jest autorem 14 encyklik. Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych w historii Kościoła W ostatnich miesiącach życia Jan Paweł II - wzbudzał powszechny szacunek stosunkiem do własnego cierpienia. Umierał właściwie na oczach świata. W tym czasie modlili się za niego wyznawcy innych religii. Jego pogrzeb był wielką manifestacją jedności (uczestniczyło w nim, wg różnych szacunków, 2-5 mln osób, w tym wielu przedstawicieli innych wyznań i religii, oraz oficjalne delegacje z ok. 150 państw). Zebrani domagali się od Kościoła rychłej kanonizacji. Po śmierci Jan Paweł II nazywany został Wielkim. 13 V 2005 papież Benedykt XVI ogłosił decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego swego poprzednika. 14 stycznia 2011 papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011, w Święto Miłosierdzia Bożego, beatyfikację papieża Jana Pawła II. Tego dnia ok. godz. 10:40 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, który uczynił wyjątek, osobiście celebrując beatyfikację swojego poprzednika – jako zwyczajną praktykę przyjął, że beatyfikacjom przewodniczył jego delegat, a on sam dokonywał jedynie kanonizacji. Papież Franciszek spotkał się z kardynałami ze świata i wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 (Niedziela Miłosierdzia Bożego) kanonizację dwóch papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Tego dnia (w Niedzielę Miłosierdzia) ok. godz. 10:15 nastąpiła kanonizacja dwóch papieży. Mszy św. kanonizacyjnej na placu św. Piotra przewodniczył papież Franciszek przy koncelebrze emerytowanego papieża Benedykta XVI. W uroczystości uczestniczyło wiele zagranicznych delegacji, w tym także z Polski. Podczas tej uroczystości papież Franciszek ogłosił św. Jana Pawła II patronem rodzin. Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954, jak również była to pierwsza taka uroczystość na Placu Świętego Piotra, gdzie koncelebrował urzędujący i emerytowany papież. We wrześniu 2014 papież Franciszek zarządził wpisanie świętego Jana Pawła II do powszechnego Kalendarza Rzymskiego w randze wspomnienia dowolnego.
 

Cały artykuł...