Komentarze

Co robiliśmy ?

   

TAK SIĘ ZACZĘŁO:

 

W październiku 2009r. w niektórych klasach odbyły się spotkania z Pawłem Wołkiewiczem, który przybliżył uczniom cele i zakres działania wolontariatu.

Kolejne spotkania to rekrutacjai wypracowanie planu działań. Spotykaliśmy  się systematycznie co tydzień, a działaliśmy w miarę potrzeb.W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: