Komentarze

OLIMPIADA Z ZAKRESU WIEDZY O POLSKICH NOBLISTACH

W dniu 13 maja 2011 r. odbyła się Olimpiada „Polscy Nobliści” dla gimnazjalistów biorących udział w projekcie AMN.


Celem Olimpiady było:


1. Przybliżenie twórczości polskich laureatów Nagrody Nobla;
2. Poznanie życiorysów polskich laureatów Nagrody Nobla;
3. Tworzenie atmosfery przyjaznego współzawodnictwa oraz uwrażliwianie na zasadę fair play w trakcie rywalizacji;
4. Rozwijanie zainteresowań oraz propagowanie dokonań naukowych niezwykłych Polaków:
• Maria Skłodowska-Curie;
• Henryk Sienkiewicz;
• Władysław Reymont;
• Czesław Miłosz;
• Lech Wałęsa;
• Józef Rotblat;
• Wisława Szymborska.
 W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: