Komentarze

Nabór elektroniczny - informacje dla uczniów klas III gimnazjum

Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

 

I ETAP – zakładanie konta w systemie
od 2 kwietnia 2013 r. od godz. 9.00

 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej rejestruje się w systemie NABÓR OPTIVUM.
Adres do logowania http://ketrzyn.edu.com.pl

 

II ETAP – wybór oddziałów i szkół
od 2 kwietnia do 21 czerwca 2013 r.

 

Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej kandydat loguje się do systemu http://ketrzyn.edu.com.pl i wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół.
UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

c.d. w całym artykule...W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: