Agenda 21

15.09.2011, 09:31, Gimnazjum nr 2

Klasa dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczo-informatycznych o zwiększonym wymiarze godzin z biologii i chemii z elementami edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i medialnej.
Autorzy: Ewa Litwinowicz, Barbara Szerszenowicz
Wychowawca: Anna Szepczyńska

 


OFERTA PROGRAMOWA
Program biologii ze szczególnie atrakcyjnie rozbudowaną problematyką ekologiczną i prozdrowotną:
• poznawanie przyrody realizowane poprzez zajęcia terenowe, laboratoryjne, obserwacje biologiczne;
• proces dydaktyczny wspomagany uczestnictwem w wycieczkach przyrodniczych.
Program chemii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zanieczyszczeń środowiska i ich wpływu na zdrowie człowieka:
• poznawanie zagadnień chemicznych w oparciu o doświadczenie laboratoryjne;
• proces dydaktyczny ukierunkowany w stronę udziału w konkursach chemicznych.
ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE:
Koło biologiczne: Anna Szepczyńska
Koło chemiczne: Anna Szepczyńska
Nauczyciel biologii: Ewa Litwinowicz
Nauczyciel informatyki: Wojciech Krzyżanowski

 

 
« Wstecz