Humanista

15.02.2010, 09:38, Gimnazjum nr 2

Klasa dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych.
Autorzy: Elżbieta Jadczak, Bożena Tomczak, Katarzyna Bronakowska
Wychowawca: Elżbieta Jadczak

Projekt realizowany w oparciu o program j. polskiego, historii, sztuki, informatyki, elementy edukacji globalnej i filmowej oraz komunikacji międzyludzkiej.

Uczniowie będą mogli rozwijać swoje umiejętności, kształtować właściwe postawy społeczne, stać się asertywnymi, pewnymi siebie ludźmi. Oczekujemy, że rozbudzą w sobie ciekawość poznania świata i chęć do działania w środowisku lokalnym.
 


PROPONUJEMY:


Koło języka polskiego
– przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych (konkursu języka polskiego, recytatorskiego, ortograficznego, językowego); doskonalenie umiejętności redagowania dłuższych wypowiedzi pisemnych; rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów; rozbudzanie zainteresowań różnymi tekstami kultury oraz kształcenie umiejętności ich odbioru.
Klub filmowy – zajęcia przybliżające uczniom dzieła polskiego i światowego kina; zapoznanie z zasadami tworzenia filmu, językiem filmu, terminologią filmową. Projekcje filmów z edukacji globalnej i dyskusje o wzajemnych zależnościach między Krajami rozwiniętej Północy i Południa( Krajami Trzeciego Świata). Działania uczniów w myśl hasła ”Myśl globalnie, działaj lokalnie”.
Koło historyczne – wprowadzenie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich niezbędnych do rozumienia życia społecznego i kształtowanie własnego systemu wartości poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i lokalnej wspólnoty; szukanie i opracowanie zagadnień historycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej (tworzenie albumów, gazetek, przewodników, prezentacji multimedialnych).
Koło informatyczne – wdrażanie uczniów do samodzielnego i bezpiecznego posługiwania się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem; uczenie korzystania z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i rozproszonych, dostępnych za pomocą komputera
w celu rozwiązywania zainteresowań humanistycznych.

 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Humanista"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze