KATYŃ - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

05.03.2010, 14:10, Gimnazjum nr 2

 

 

KATYŃ … OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA


12 kwietnia 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprosił Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie na uroczystość posadzenia Dębu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Miasto Kętrzyn będzie reprezentowane przez Panią Katarzynę Bronakowską zastępcę dyrektora Gimnazjum nr 2 oraz uczennicę Zuzannę Pruszyńską.


14 kwietnia 2010 roku Społeczność Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie wraz z Władzami Miasta oraz IPN odział w Olsztynie zorganizują uroczystość sadzenia Dębów Pamięci na skwerze przy Gimnazjum nr 2.
Dęby – symbole zostaną posadzone ku czci


Majora Stefana Wierzyńskiego


Porucznika Wiktora Bronakowskiego


Porucznika Łukasza Pruszyńskiego

 

Czwarty Dąb Pamięci zostanie posadzony ku czci

 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

 

oraz Ofiar katastrofy polskiego samolotu, które zginęły w Smoleńsku

w drodze na uroczystości obchodów 70-lecia  Zbrodni Katyńskiej

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI


10.00 – Uroczysta Msza św. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej Kościele św. Katarzyny
11.20 – Uroczystość Patriotyczna z okazji 70 –tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej
• Posadzenie Dębów Pamięci na skwerze przy Gimnazjum nr 2
11.45 – program patriotyczny upamiętniający wydarzenie sadzenia dębów
• odczyt okolicznościowy burmistrza Eugeniusza Tokarzewskiego na temat Zbrodni Katyńskiej

12.00 – Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „Zbrodnia Katyńska” oraz Pamiątki Bohaterów – wystawa w izbie pamięci Gimnazjum nr 2
 


„KATYŃ … OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

ogólnopolska akcja sadzenia Dębów Pamięci na 70 – lecie Zbrodni Katyńskiej.

W kwietniu 2010 roku mija 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej.
O tym tragicznym dla narodu polskiego wydarzeniu nie można zapomnieć.

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Katynia.

To Dzień Pamięci o polskich jeńcach wojennych –oficerach Wojska Polskiego, Policji Państwowej oraz jeńcach cywilnych zamordowanych w bestialski sposób przez NKWD w 1940 roku na mocy uchwały najwyższych władz sowieckich z dn. 5 marca 1940 roku.To przywoływanie pamięci o ofiarach masowych mordów w Katyniu, Charkowie, Twerze,
o polskich jeńcach rozstrzelanych przez NKWD w więzieniach w Kijowie i Mińsku.DECYZJA O ROZSTRZELANIU POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH

5 marca 1940 r. dokument – notatka sporządzona przez szefa NKWD Ławrientija Berię zaadresowana do Stalina zawierała wyroki śmierci na 14 730 polskich jeńców przebywających w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz wymordowanie około 11 000 obywateli polskich znajdujących się w więzieniach NKWD na terenie Zach. Ukrainy i Zach.Białorusi. W rozkazie czytamy m.in.: „ … rozpatrzyć w trybie specjalnym, z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary – rozstrzelania…”
Dokument – WYROK podpisali: Beria, Stalin,Woroszyłow, Mołotow, Mikojan. Poparli go również Kalinin i Kaganowicz.

WYKONANIE ROZKAZU PRZEZ NKWD


Na mocy postanowienia z dn. 5 marca 1940 roku NKWD rozstrzelało 21 857 polskich obywateli, zadając cios elicie polskiego narodu.
4 421 - wymordowano w Katyniu
3 820 - w Charkowie
6 311 - w Kalininie ( Twerze)
7 305 - w więzieniach sowieckich na Ukrainie i Białorusi.

KATYŃ – Feliks Konarski

Tej nocy zgładzono wolność
W katyńskim lesie …
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień.

Związano do tyłu ręce
By w obecności kata
Nie mogły się wznieść błagalnie
Do Boga i do świata.

Zakneblowano usta
By w tej katyńskiej nocy
Nie mogły wołać o litość
Ni wezwać znikąd pomocy.

W podartym jenieckim płaszczu
Martwą do rowu zepchnięto
I zasypano ziemią
Krwią na skroś przesiąkniętą.Zgładzono sprawiedliwość,
Prawdę i wolność zgładzono.


MOGIŁAMI JEST ZNACZONA HISTORIA POLSKI, ALE TAKIEJ MOGIŁY JESZCZE NIE BYŁO –

relacja z odkrycia masowych grobów w Katyniu w 1943 r.
„ Przede mną otwarty dół, a w jego czeluści warstwami, ciasno jak sardynki w pudełku – trupy. Mundury, płaszcze, mundury polskie, pasy, guziki, buty, zwichrzone włosy na czaszkach, usta poniektórych współotwarte.
Straszne. Ręce i nogi nawzajem splecione, wszystko uciśnięte jak walcem….( Józef Mackiewicz).
KATYŃ – to dramatyczne miejsce ludobójstwa, to haniebne świadectwo totalitaryzmu komunistycznego.

 

KŁAMSTWO KATYŃSKIE.


Bo tylko drzewa nad grobem
Stojące niby gromnice
Mogłyby liści szelestem
Wyszumieć tę tajemnicę…
( Katyń, F.Konarski)


Żadna ze zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej nie była przedmiotem tylu kłamstw i manipulacji co Zbrodnia Katyńska.
Zbrodnia Katyńska miała być „ zbrodnią doskonałą”. Na grobach Polaków zasadzono w samym Katyniu las, który na zawsze miał ukryć prawdę o zbrodni. Prawda ta miała także zostać ukryta przed sprawiedliwością. Jest to zbrodnia do dziś nieosądzona.
Przez 52 lata dokumenty sowieckich zbrodni były ściśle strzeżoną tajemnicą.
W powojennej Polsce również obowiązywała sowiecka wersja wydarzeń, czyli tzw. Kłamstwo katyńskie. 50 lat kłamstw, wykrętów, cenzury – to miało zatuszować zbrodnię.

I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy
Pamięć nie dała się zgładzić
Nie chciała ulec przemocy.
( Katyń – F. Konarski)

 

TRIUMF PRAWDY

 
Wielu odważnych Polaków również w czasach PRL – u „przemycało” prawdę o Katyniu mimo grożących represji ze strony władz. Pod silną presją rodzin katyńskich, opinii publicznej i suwerennych władz Polski prawda o Katyniu została ujawniona.

13 kwietnia 1990 roku Rosjanie przyznali się do zbrodni, ujawnili, że mordu dokonało NKWD. Michaił Gorbaczow przekazał rządowi polskiemu dokumenty zawierające listy jeńców polskich z trzech obozów: Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa.

Październik 1992 r. – Prezydent Rosji Borys Jelcyn ujawnił dokumenty polecające rozstrzelanie 21 857 obywateli polskich, w tym 14 736 jeńców wojennych ( decyzja z 5 marca 1940 r.)

1991 r. lipiec, sierpień – Polacy dokonują ekshumacji zwłok w Charkowie i Miednoje - odkrywają masowe groby jeńców z Ostaszkowa i Starobielska.

2000 r. – nastąpiło otwarcie i poświęcenie polskich cmentarzy wojennych:
17 czerwca w Charkowie; 28 lipca w Katyniu; 2 września w Miednoje

2007 r. listopad - Warszawa, Plac Piłsudskiego
W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej Prezydent RP Lech Kaczyński pośmiertnie awansował oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. W ciągu dwóch dni odczytywano nazwiska 14 tysięcy awansowanych oficerów.


To co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci.


Obowiązkiem narodu, obowiązkiem każdego Polaka jest pamięć o tych wydarzeniach i przekazywanie jej następnym pokoleniom.
Pamięć o Golgocie Wschodu, pamięć o mordzie tysięcy polskich oficerów przez NKWD była i jest obecna w naszej pracy edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą.

W 70- tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej nasza szkoła przystąpiła

do ogólnopolskiego programu „ Katyń … ocalić od zapomnienia”, nad którym honorowy patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej

Lech Kaczyński.


Nasze zaangażowanie się w tę ogólnopolską akcję to przekazywanie pamięci pokoleniowej
o ważnych sprawach narodowych.

Po uprzednich konsultacjach z Burmistrzem Miasta Kętrzyn – Krzysztofem Hećmanem
w sprawie miejskich uroczystości katyńskich i ustaleniu godnego miejsca zasadzenia Dębów Pamięci zgłosiliśmy swój akces do realizacji Programu na terenie miasta Kętrzyn.


Od ogólnopolskiego organizatora i koordynatora Programu tj. STOWARZYSZENIE PARAFIADA im. ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA otrzymaliśmy Certyfikaty potwierdzające nasz udział w programie ‘ Katyń … ocalić od zapomnienia” .
Na Certyfikatach zostały wpisane nazwiska, zgłoszonych przez nas trzech oficerów – ofiar mordu przez NKWD w 1940 roku.

„ Prawda o Katyniu jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy”– Jan Paweł II


Celem programu „Katyń… ocalić od zapomnienia” jest uczczenie pamięci OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21 473 Dębów Pamięci na 70 – tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
Ta akcja ma głęboki aspekt społeczny, wychowawczy, edukacyjny.
Uczestnicząc w programie uświadamiamy młodzieży tragiczny wymiar wojny poprzez osobisty los, dramat konkretnego człowieka i jego rodziny.
Gromadzimy dokumenty, zdjęcia, odtwarzamy życiorysy naszych Bohaterów – pozyskując informacje od żyjących członków ich rodzin.
Wszelkie zebrane przez nas materiały udostępnimy społeczności szkolnej i lokalnej.
Zgodnie z wymogami programu opracowane przez nas materiały prześlemy również
w formie cyfrowej do organizatorów programu w celu umieszczenia ich na portalu poświęconym ofiarom zbrodni.
Wymiernym efektem tego programu jest tworzące się unikalne w skali kraju Społeczne Archiwum Wiedzy o Bohaterach, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie i Twerze złożone z życiorysów tych ludzi i dokumentów ich dotyczących.


My również jako szkoła w jakimś stopniu się do tego przyczynimy.

Kolejnym z elementów programu jest posadzenie dębów – symbolicznych drzew
z których każde poświęcone jest jednemu zamordowanemu. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.
Jako społeczność szkolna zasadzimy na terenie szkoły 3 Dęby Pamięci, oddając hołd trzem Bohaterom – są nimi:

 


Porucznik WIKTOR BRONAKOWSKI, syn Juliana
data i miejsce urodzenia: 01.05.1910 r. Netta
absolwent, a później asystent Wydziału Matematyczno- Fizycznego uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie.
miejsce internowania: Starobielsk
Miejsce i data mordu przez NKWD: CHARKÓW 1940 r.


Porucznik ŁUKASZ PRUSZYŃSKI, syn Feliksa
• data i miejsce urodzenia: 28. 10.1897 r.Tuczyn na Wołyniu
• zawód: leśnik.
• miejsce internowania: Kozielsk
• Miejsce i data mordu przez NKWD: KATYŃ 1940 r.


Major STEFAN WIERZYŃSKI, syn Józefa
• data i miejsce urodzenia:24.05.1899 r. Borysów
• wykładowca w Szkole Podchorążych Piechoty – Komorowo k. Ostrowi Mazowieckiej
• miejsce internowania: Starobielsk
• Miejsce i data mordu przez NKWD: CHARKÓW 1940 r.

 

 

Zasadzenie DĘBÓW PAMIĘCI przy naszej szkole odbędzie się w uroczystej formie podczas patriotycznej uroczystości z okazji 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w kwietniu 2010 r.
Zobowiązując się do opieki nad zasadzonymi przez nas DĘBAMI PAMIĘCI zachowamy pamięć o tych konkretnych oficerach – ofiarach zbrodni, jak również o tragicznym wymiarze II wojny światowej.
Jednocześnie wychodzimy z przesłaniem do kolejnych pokoleń „by ocalały Katyń od zapomnienia.”

 

Informację przekazała Jadwiga Paszkiewicz - n-l historii, koordynator lokalny Programu
„ Katyń … ocalić od zapomnienia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Wstecz


Dyskusja: "KATYŃ - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze