„Mały Archimedes”

23.04.2012, 20:49, Gimnazjum nr 2

    W 2010 r. Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie przystąpiło do projektu „Mały Archimedes”. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego głównym organizatorem jest Augustowskie Centrum Edukacyjne, które ma duże doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.
    Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z 4 województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego. Dzięki staraniom dyrekcji również nasze gimnazjum bierze w nim udział.
 


    Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii na poziomie szkół gimnazjalnych poprzez realizację szkolnych „Programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości”. Każda szkoła pisząc własny program, rozwija kompetencje kluczowe, uwzględniając specyfikę szkoły, pracę z uczniem uzdolnionym lub osiągającym słabe wyniki w nauce. Atrakcyjna forma zajęć w postaci kół naukowych i zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów przyciąga uczniów; w projekcie uczestniczy ponad 60 uczniów klas I – III z Gimnazjum nr 2.
    Oprócz korzyści w postaci konkretnych zajęć dydaktycznych dla uczniów udział w projekcie „Mały Archimedes” wiąże się też z uzyskaniem przez szkołę znacznych środków finansowych przeznaczonych na jego realizację. Dzięki nim nasze gimnazjum wyposażone zostało w liczne pomoce dydaktyczne, mi.in nowoczesne wyposażenie pracowni przedmiotowych, modele, preparaty, programy komputerowe, sprzęt laboratoryjny do prowadzenia zajęć z biologii, chemii i fizyki.
    Nie zapomniano również o bibliotece szkolnej, która dzięki programowi wzbogaciła się o wiele nowych interesujących pozycji wydawniczych z zakresu przedmiotów objętych projektem. Są to różnego typu publikacje pomocnicze, takie jak albumy, przewodniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, tablice, zbiory zadań itd. Projekt finansuje też prenumeratę czasopism popularnonaukowych, dzięki którym uczniowie na bieżąco dowiadują się o najnowszych odkryciach i ciekawostkach naukowych z interesujących ich dziedzin. Środki te służą obecnie nie tylko prowadzeniu zajęć realizowanych w ramach programu, ale są świetną pomocą dla wszystkich uczniów naszego gimnazjum w codziennej nauce.
    Nie zapomniano też o potrzebach uczniów- każdy uczestnik projektu otrzymał na własny użytek liczne przybory szkolne i drobiazgi z logo projektu (notesy, długopisy, pisaki, przybory geometryczne, kalkulatory, pen – drive, kubki itp.)
  Ale to jeszcze nie wszystko. Uczniowie objęci projektem uczestniczą w licznych i niezwykle atrakcyjnych wycieczkach i wyjazdach naukowych.
  Już dwukrotnie młodzież z Gimnazjum nr 2 brała udział w organizowanym w Augustowie „Festiwalu Innowatorów”, przygotowanym przez pracowników naukowych Uniwersytetuw Białymstoku oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczniowie samodzielnie mogli wykonywać eksperymenty podczas nowatorsko prowadzonych zajęć o takiej tematyce jak np. „Tajniki aerodynamiki”, „Chemia od kuchni”, „To nie magia, to fizyka”, „Fascynujący świat stawonogów”, „Chemia Ziemi”, „Chemia jabłka”, „Efektowna chemia”, „Fizyka całkiem inaczej”, czy „200 stopni poniżej zera” - szczególnie efektowne zajęcia, na których królował ciekły azot. Jak powiedziała jedna z naszych uczennic: „Nikt z nas nie sądził, że nauka może być tak ciekawa
i jednocześnie tak blisko”. A inna: „Na naszych oczach urósł chemiczny ogródek oraz wybuchł wulkan, z którego wypełzł długi <wąż faraona>, udało nam się przygotować pastę do zębów dla słonia oraz bardzo efektowną lampę z lawą”.
    Nietypowe lekcje fizyki czekają na młodzież naszego gimnazjum w Instytucie Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Świerku k/ Otwocka. Instytut zajmuje się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Zatrudnia wybitnych naukowców
i inżynierów, kształci kadrę, prowadzi specjalistyczne szkolenia oraz współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi na świecie. Dla uczniów gimnazjum przygotowali oni wykłady na temat promieniotwórczości oraz budowy i zasady działania reaktora jądrowego oraz pasjonujące pokazy doświadczeń z zakresu optyki i przemian jądrowych.
    Oprócz wyjazdów w trakcie roku szkolnego uczestnicy projektu „Mały Archimedes” korzystają z wakacyjnych obozów naukowych w kraju i za granicą. Dotychczas obozy te miały miejsce w Wigierskim Parku Narodowy(obóz biologiczno – chemiczno – geograficzny) oraz
w Białymstoku na Uniwersytecie i w Warszawie w Wojskowej Akademii Technicznej (obozy matematyczno – fizyczne). Grafik tych kilkudniowych obozów nafaszerowany jest zajęciami edukacyjno – rekreacyjnymi: samodzielne doświadczenia w specjalistycznych laboratoriach, zwiedzanie zabytkowych obiektów, Klasztoru Kamedułów, wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego, Parku Jurajskiego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, nad jez. Hańcza i Wigry z rejsem po jeziorze łodzią ze szklanym dnem.
     Wyjazdy zagraniczne, w jakich biorą udział uczestnicy projektu, też są bardzo atrakcyjne. Młodzież z Gimnazjum nr 2 uczestniczyła w wycieczce do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN w Genewie, gdzie znajduje się największy na świecie akcelerator cząstek tzw. Wielki Zderzacz Hadronów. Tam zostali zaproszeni do udziału w zajęciach przygotowanych specjalnie dla uczestników programu i prowadzonych przez polskich naukowców pracujących w Ośrodku. Z kolei głównymi celami uczestników wycieczki do Niemiec były „Deutsches Museum” w Monachium oraz „Turm der Sinne” w Norymberdze. O atrakcjach tych obiektów najlepiej mówią sami uczestnicy wycieczki: „Deutsches Museum (Muzeum Techniki) w ogromnym gmachu zawiera olbrzymią liczbę eksponatów, zazwyczaj wykonanych w swych oryginalnych rozmiarach, z różnych dziedzin techniki, przemysłu i nauki - balony, sterowce, pierwsze konstrukcje samolotów, samoloty pasażerskie, awionetki, helikoptery, odrzutowce, samoloty wojskowe, modele pierwszych łodzi, pierwszy niemiecki bojowy okręt podwodny U-1, statki, promy pasażerskie, rakiety, części promów kosmicznych oraz satelity. Wystawy te wywarły na nas duże wrażenie.” To relacja Karoliny. Zaś Klaudia pisze tak: „Nazwę obiektu "Turm der Sinne" można przetłumaczyć jako "Wieża Zmysłów", ponieważ przygotowane eksponaty i eksperymenty angażowały ludzkie zmysły: smak, słuch, węch, wzrok, dotyk i opierały sie na subiektywnej pracy ludzkiego mózgu. Każdego z eksponatów mogliśmy dotykać, oglądać go, wykonywać eksperymenty. Były to fascynujące doświadczenia; wszystko jest inne, niż na początku postrzegamy - iluzja jest potęgą...”.
    Oprócz zajęć edukacyjnych uczestnicy każdego z tych wyjazdów w czasie wolnym mieli zapewnioną bogatą ofertę typowo turystyczną: zwiedzanie Pragi, Drezna, Poczdamu, Monachium, Norymbergii, Brna, jak również Wrocławia i Poznania wraz z ich najcenniejszymi zabytkami i atrakcjami, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić.
    We wszystkich tych wyjazdach wzięło już udział ponad 40 uczniów Gimnazjum nr 2. Dodać należy, że pobyt uczniów, ich dowóz i powrót w całości jest finansowany przez organizatorów ze środków projektu.
Projekt „Mały Archimedes”, w jakim bierze udział Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie jest stale monitorowany przez ACE. Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów świadczą o ich wielkim zadowoleniu z przystąpienia szkoły do projektu. Uczniowie ci chętnie uczęszczają na zajęcia, gdyż mają świadomość, że jest to dla nich dobra inwestycja, a wiedza i umiejętności, jakie zdobędą dzięki udziałowi w projekcie, zaowocują w przyszłości.
    Realizacja projektu w Gimnazjum nr 2 pomaga większości uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, osiąganiu lepszych wyników na egzaminach, wzmacnia atrakcyjność edukacyjną naszego gimnazjum, doskonale uzupełniając i wzbogacając dotychczasową ofertę szkoły. Różnorodność zajęć i metod pracy rozwija umiejętności uczniów, wzmacnia zainteresowanie naukami ścisłymi, przyczynia się do świadomego wyboru profilu i kierunku szkoły ponadgimnazjalnej, co pozwala im na poszukiwanie nowych pomysłów na wybór szkoły ponadgimnazjalnej, a w dalszej konsekwencji na wybór zawodu.

Dorota Snarska
 

 
« Wstecz


Dyskusja: "„Mały Archimedes” "
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze