Matematyka

06.01.2009, 08:47, Gimnazjum nr 2

Zespół tworzą: Małgorzata Aleszczyk, Agnieszka Przybylińska, Marzena Dojlido

1.Oferujemy zajęcia :

- koła zainteresowań - dla uczniów chcących rozwijać swe matematyczne zdolności:
A,Przybylińska – wtorki godz.14.30
M.Dojlido- czwartki g.14.30

- kółka wyrównawcze - dla uczniów, którzy chcą nadrobić zaległości, utrwalić materiał:
M.Zawadzka - poniedziałki ,godz.14.30- kl.II
M.Dojlido - poniedziałki godz.14.30 – kl.III


2.Bierzemy udział w programie” LEPSZA SZKOŁA”.

Jest to projekt edukacyjny, który pomaga w osiąganiu lepszych wyników nauczania. Ma na celu:
• badanie efektywności nauczania,
• rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej
Badaniami objęci są uczniowie klas pierwszych, którzy mogą sprawdzić swój stan wiedzy ze szkoły podstawowej, uczestnicząc w teście progowym.
Efektywność nauczania w gimnazjum sprawdzamy poprzez sesje z plusem, którymi objęci są wszyscy uczniowie klas drugich.
Klasy trzecie przygotowujemy do egzaminów gimnazjalnych, korzystając z „Powtórek z plusem”- zestawów zadań powtórzeniowych przygotowanych przez specjalistów oraz oryginalnych arkuszy egzaminacyjnych z lat ubiegłych, z którymi uczniowie stykają się już od września na lekcjach matematyki.

3.Uczestniczymy w konkursach matematycznych:

7 listopada 2008 odbył się Międzynarodowy Test MATEMATYKA PLUS. Udział wzięło 30 uczniów z klas I – III. Za udział uczniowie otrzymali pamiątkowe zegarki, a na wyniki i dyplomy z niecierpliwością czekamy do końca stycznia.


4.Klasy tematyczne z rozszerzoną ilością godzin matematyki:

- „ Bussines Class” organizuje coroczny Kiermasz Świąteczny:

19 grudnia 2008r klasa IIC wraz z wych. M.Zawadzką zorganizowała kiermasz opakowań świątecznych samodzielnie wykonanych przez uczniów oraz ozdób choinkowych pozyskanych od sponsorów. Za szczególną szczodrość dziękujemy Wytwórni Ozdób Choinkowych z ulicy Górnej. Uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą nasz fundusz klasowy, który w przyszłości pragniemy przeznaczyć na wycieczkę lub bal gimnazjalny.

13.01.2009 odbył się Rejonowy Konkurs Matematyczny. Wzięło w nim udział ośmioro uczniów z klas III i II. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowała się Aleksandra Waszczuk, ucz. kl. IIId. Oli serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Jednocześnie przypominamy, iż tytuł laureata zwalnia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego , a uczeń otrzymuje z niego 50 punktów. Wszystkich więc zachęcamy do rozwijania swoich talentów i udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.


23.01.09 uczniowie klas II uczestniczyli w drugiej części programu ”Lepszej Szkoły”.
Przeprowadzono wśród nich test ”Sesja z plusem-2” sprawdzający wiedzę z zakresu :
- potęg i pierwiastków
- wyrażeń algebraicznych
- pola koła i obwodu okręgu
- układów równań
Wyniki będzie można porównać zarówno na tle szkoły, a także na tle całej Polski.


 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Matematyka"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze