Projekt „Mały Archimedes”

03.04.2011, 19:14, Gimnazjum nr 2

      Projekt „Mały Archimedes” skierowany jest do uczniów 30 szkół gimnazjalnych z 4 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i mazowieckiego.
      Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii na poziomie szkół gimnazjalnych poprzez realizacje programu „Mały Archimedes” złożonego z 30 szkolnych „Programów rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości”. Każda szkoła pisząc własny program rozwija kompetencje kluczowe uwzględniając specyfikę szkoły, pracę z uczniem uzdolnionym lub osiągający słabe wyniki w nauce.
      Realizacja projektu pomoże większości uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, przyczyni się do osiągania lepszych wyników na gimnazjalnych egzaminach zewnętrznych, wzmocni atrakcyjność edukacyjną szkół gimnazjalnych jak równie ż przyczyni się do świadomego wyboru profilu i kierunku szkoły średniej . Różnorodność zajęć i metod pracy spowoduje rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno-przyrodniczych. Istotnym rezultatem będzie wzrost zainteresowania i udział większej grupy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystanie opracowanych ćwiczeń w dydaktyce poszczególnych przedmiotów wzmocni zainteresowanie naukami ścisłymi co pozwoli uczniom na poszukiwanie nowych pomysłów, na wybór szkoły średniej, a w dalszej konsekwencji na wybór zawodu.
 


Wsparciem zostali objęci uczniowie klas I – II w dwóch cyklach nauczania:
I cykl – od roku szkolnego 2009/2010 do 2011/2012
II cykl – od roku szkolnego 2010/2011 do 2012/2013
W ramach projektu zaplanowano uczniom:
- zajęcia dodatkowe rozszerzające treści nauczania
z matematyki i trzech przedmiotów spośród fizyki,
chemii, biologii
- koła naukowe z matematyki i trzech przedmiotów spośród
fizyki, chemii, biologii,
- obozy naukowe,
- wyjazdy na zajęcia laboratoryjne na wyższe uczelnie,
- wyjazdy do Instytutu Maksa Plancka w Getyndze oraz
do Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN Genewie,

- udział w „Festiwalu Innowatorów”


Realizacja szkolnego programu „Mały Archimedes” w efekcie:
- rozbudzi zainteresowanie uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi,
- zwiększy motywację uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach
matematyczno – przyrodniczych,
- podniesie umiejętność wyjaśniania zjawisk przyrodniczych, prowadzenia eksperymentów laboratoryjnych, wyciągania wniosków,
- podniesie umiejętności logicznego myślenia, dostrzegania problemów oraz ich rozwiązywania.


      Głównym realizatorem projektu "Mały Archimedes" jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, które posiada duże doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS o podobnej tematyce (np. w latach 2006 – 2008 realizowano projekt „Akademia Jutra”, w ramach którego 52 szkoły realizowały własne programy rozwojowe, od 2008 jest realizowany projekt „Archimedes”, którego głównym celem jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno – przyrodniczych na poziomie szkół średnich.
Główne biuro projektu znajduje się w siedzibie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie.


Zajęcia z matematyki w naszym gimnazjum realizują:
Cykl I-obejmujący klasy drugie- p. Agnieszka Przybylińska
Cykl II –obejmujący klasy pierwsze – p. Małgorzata Zawadzka


Celem zajęć jest:
1.Rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów
2.Rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach
3.Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących
4.Kształtowanie umiejętności precyzyjnego myślenia
i formułowania wypowiedzi
5.Przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych.

 

Małgorzata Zawadzka
 

 
« Wstecz


Dyskusja: "Projekt „Mały Archimedes” "
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze