TYDZIEŃ KOLORÓW

08.01.2014, 13:02, Gimnazjum nr 2

 

 

      24 I 2014 – piątek – PIĄTY DZIEŃ tygodnia kolorów w naszej szkole. Kolejnym kolorem, w którym uczniowie mieli przyjść do szkoły był kolor „biały”. Każda klasa zmierzyła się również z zadaniem, jakim było odpowiedzenie na 10 pytań wybierając do tego „przedstawiciela” klasy, pytania zadawali nauczyciele. Ponadto dodatkowym zadaniem było przebranie jednej osoby w ubrania wykonane z odpadów.


Miejsca:


1. klasa III E 


 

Foto...

 

 

      23 I 2014 – czwartek – CZWARTY DZIEŃ tygodnia kolorów w naszej szkole. Kolejnym kolorem, w którym uczniowie mieli przyjść do szkoły był „niebieski”. Każda klasa miała za zadanie odgadnąć, jakie danie lubi wybrany nauczyciel oraz wykonać przystawkę kulinarną małych rozmiarów.


Miejsca:


1. klasa III B

 

 

 

      22 I 2014 roku - TRZECI DZIEŃ tygodnia kolorów. W środę uczniowie mieli ubrać się na „żółto”. W tym dniu zadaniem uczniów było „wymyślenie pomysłu na instrument‘’. Zadaniem dodatkowym było podanie nazwy geograficznej „z kolorem” w nazwie.


Punktacja zadań pozwoliła na określenie miejsc:


1. Klasa III b
2. Klasa I a
3. Klasa III e

 

 

Foto...

 

 

      21 I 2014 roku - we wtorek - DRUGI DZIEŃ tygodnia kolorów przebiegał pod barwą „czerwoną”. Zadaniami na ten dzień było napisanie fraszki „o Babci i Dziadku” oraz przebranie dwojga uczniów za babcię i dziadka. Tak jak poprzedniego dnia zadania były punktowane. Oceniana była ilość osób przebranych na „czerwono” oraz przebranie za babcię i dziadka.


Miejsca:


1. Klasa III e – 4 pkt
2. Klasa I c - 3 pkt
3. Klasa III c - 2 pkt

 

 

Foto...

 

     

      20 I 2014 roku - poniedziałek - to PIERWSZY DZIEŃ tygodnia kolorów w naszej szkole. Tego dnia uczniowie mieli za zadanie ubrać się na „zielono”. Każda klasa dostała zadanie dodatkowe w postaci krzyżówki, oraz wykonania fryzury pod hasłem „KOSMOS NA GŁOWIE”.


Miejsca:


1. Klasa III b
2. Klasa II a

 

 

Foto...

Relacje z TYGODNIA KOLORÓW:

Przemek Piłat kl. III b

FOTO:

Jan Nowicki z kl. III b i Sebastian Fenyk z kl. II a

 

 

 

W tym roku hasło tygodnia brzmi:

 


Autor projektu: Grzegorz Pleszyński
Koordynator akcji w Kętrzynie: Katarzyna Bronakowska
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie

Przypominamy:

 

Poniedziałek - zielony
Wtorek - czerwony
Środa - żółty
Czwartek - niebieski

Piątek - biały
 


DZIEŃ DOBRY to juz 12 rok

zapraszamy do wzięcia udziału w akcji ANTYDEPRESYJNA SZKOLA Tydzień Kolorów

Celem akcji ANTYDEPRESYJNA SZKOłA jest :


1. złagodzenie skutków działania stresu w szkole

2. "nauczanie bezinwazyjne " czyli nauczanie poprzez zabawę
i sztukę

3. integracja uczniów i nauczycieli

4. kształtowanie utylitarnych i oczekiwanych postaw [ szlachetnych i skutecznych]

5. odkrywanie własnej tożsamości [ osobowościowej, społecznej, kulturowej, ogólnoludzkiej i kosmicznej ]

6. odkrywanie własnej świadomości

7. akceptacja innych postaw

8. wprowadzenie optymistycznych idei i wizji w nauczanie i wychowanie
9. zapobieganie zjawiskom odrzucenia i wykluczenia uczniów

Do tej pory w naszej akcji wzięło udział około tysiąca szkół, przedszkoli, placówek oświatowo - wychowawczych, bibliotek, domów kultury, poradni terapeutycznych, zakładów wychowawczych, placówek opiekuńczych i in.
Wy również możecie się przyłączyć..

    W tym roku akcja nosi tytuł :

 

Cieszmy się z bycia razem


szkoła przeciwko odrzucaniu i wykluczaniu.


    Odrzucenie i wykluczenie to zjawiska dość powszechne w szkole. Skutkują poważnymi konsekwencjami w życiu człowieka, a co za tym idzie, maja wpływ na nasze społeczeństwo w niedalekiej przyszłości. Dlatego ważne jest, aby uświadomić sobie ten problem i starać się pomóc dzieciom najbardziej i najczęściej narażonym, z różnych powodów, na odrzucenie i wykluczenie; czy z powodu nauki, zachowania, ubioru, naturalnych cech charakteru, sytuacji materialnej, rodzinnych problemów, cech fizycznych, zdrowia lub innych.
        Czas, kiedy w szkołach odbywa się akcja TYDZIEŃ KOLORÓW Antydepresyjna Szkoła wydaje się być idealnym dla stworzenia w szkole wspólnoty uczniów i nauczycieli, opartej na zasadach równości oraz radości z bycia razem i tworzenia rzeczy niezwykłych i nietypowych dla szkoły. Podczas przygotowań i trwania akcji powinno się szczególnie zadbać o uczniów niemających na co dzień w szkole możliwości pozytywnego zaistnienia.
Teraz pozytywne zaistnienie objawić się może w zupełnie różny i nieoczekiwany sposób, np.; może to być element kolorowego ubioru, pomysł na autoprezentację, w grupie lub indywidualnie, w kabaretowym skeczu, breakdance, graffiti, wystawie rysunków, zrobieniu zdjęcia klasie i w wielu innych.


ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA to nie szkoła „bez stresu”. Bezstresowa szkoła jest fikcją i mrzonką. W najlepszym wypadku jest to pojęcie nieścisłe. Stres jest jednym z niezbędnych elementów działania. Towarzyszy nam całe życie.
Celem akcji ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA jest:
po pierwsze – złagodzenie skutków działania stresu
po drugie – wykorzystanie jego efektów do kształtowania pozytywnych i oczekiwanych postaw młodych ludzi.
Szkoła to miejsce, gdzie jest nadmiar sytuacji stresowych. Zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Powoduje to nader częste przypadki niechęci do szkoły – traktowanie jej jako zła koniecznego. Choćby tylko codzienny przymus pójścia do szkoły. Dzień w dzień, przez wiele lat. Szkoła to budynek, gdzie na niewielkiej przestrzeni gromadzi się kilkaset, a często kilka tysięcy ludzi. Są szkoły, gdzie jest około dwóch tysięcy uczniów. Zimą wszyscy przebywają w jednym budynku przez kilka godzin. Nawet podczas przerw. Tłum, hałas…
W takich okolicznościach agresywne postawy nie należą do rzadkości. Agresja starszych uczniów wobec młodszych i słabszych, agresja wobec nauczycieli, agresja wobec rodziców – to tylko niektóre objawy dewiacyjnych sytuacji w szkołach. Przymykanie oczu lub wyciszanie konfliktów dla tzw. „dobra szkoły” pogłębiają jeszcze kryzys. Społeczna dezaprobata wobec coraz jaskrawszych przypadków wymykania się sytuacji spod kontroli pedagogów i władz oświatowych, poza głosami słusznego oburzenia, wnosi wiele nieprzemyślanych i bezzasadnych opinii na temat, jak naprawić sytuację w szkołach. Pośród różnorodnych przeważają opinie, które nawołują do zwiększania dyscypliny w szkołach i tak zwanego ukrócania swobód. Upraszcza to skomplikowany i złożony charakter tychże kłopotów i uniemożliwia dotarcie do ich prawdziwych źródeł.
A przyczyny są złożone. Niektóre z nich spowodowane są zmianami ustrojowymi - państwo opieki socjalnej przeobraziło się w świat kapitalistycznej skuteczności. Zaszły zmiany społeczne, takie jak: zubożenie polskiego społeczeństwa, niepracujący rodzice, katastrofalna sytuacja w rodzinach, brak środków do życia – a co za tym idzie – wzrost przestępczości.
Następuje rozdźwięk między uniwersalnymi prawami naszej cywilizacji a realiami brutalnego życia. Powoduje to, zwłaszcza u młodych ludzi, poczucie rozgoryczenia i frustrację.
Szkoła nie zawsze za tym nadąża. Dlaczego? Przecież z założenia powinna być miejscem szczególnym. Gromadzi bowiem jedną generację w jednym miejscu, w jednym czasie. To stwarza niepowtarzalną i jedyną taką sytuację w życiu człowieka, kiedy ten ma możliwości czerpania wiedzy i mądrości nie tylko od nauczycieli, ale także od swoich rówieśników. Daje to niezastąpioną niczym innym i już nigdy potem możliwość odkrywania samego siebie i swojego miejsca w świecie. Uczy akceptacji własnej, niepowtarzalnej natury, jej odmienności w konfrontacji z innymi takimi samymi niepowtarzalnymi i niezwykłymi naturami ludzi. Poszukiwanie podobieństw i różnic toruje drogę do własnej tożsamości: osobowościowej, społecznej, kulturowej, ogólnoludzkiej i kosmicznej, a tym samym poszerza horyzonty poznania o różne sposoby myślenia o świecie, o inne kultury i religie, otwiera oczy i serce na świat zwierząt, roślin i innych bytów, łącznie
z ogromem Wszechświata.

Aby zobaczyć siebie w świecie współczesnym i w oceanie minionego czasu, szkoła musi być ŚWIĄTYNIĄ MĄDROŚCI. To przecież takie ekscytujące („jedyne w swoim rodzaju” – jak mawiał Shrek).
Dlatego przeciwstawmy się złu! BĄDŹMY ODWAŻNI W MĄDROŚCI, SZLACHETNI I SKUTECZNI! CIESZMY SIĘ Z BYCIA RAZEM!
• szlachetni, bo chcemy pogłębiać wiedzę i świadomość tak, aby wybrać postawę człowieka pragnącego żyć zgodnie z naturalnymi prawami i cyklami Kosmosu,
• szlachetni, bo chcemy wykorzystywać owe prawa w naszym życiu, w nauce, w pracy, w kontaktach z przyrodą i drugim człowiekiem,
• szlachetni, to znaczy również mądrzy, umiejący wykorzystać nie tylko wiedzę empiryczną i racjonalną, ale również niewyczerpane pokłady własnej i zbiorowej intuicji,
• szlachetni, umiejący współodczuwać i rozumieć innych ludzi, zwierzęta, rośliny a także zjawiska i procesy społeczne, historyczne, kulturowe
• skuteczni, to znaczy, że chcemy być przygotowani do tego, aby zmierzyć się z problemami,
• skuteczni, bo potrafimy twórczo rozwiązywać nawet największe trudności.
SZLACHETNY I SKUTECZNY to człowiek zaangażowany w życie swojej klasy, grupy, społeczeństwa, to też ktoś, kto umie, na przykład: przeciwstawić się dewastacji środowiska naturalnego lub poświęcić życie dla idei pokojowego rozwiązywania konfliktów.
Ludzkość od zarania swych dziejów przeciwstawia się chaosowi świata i własnej bezradności. Artyści i filozofowie rozczytują mozolnie porządek i harmonię istniejącą w Naturze. Ludzie czerpią
z tego energię, aby budować świat według odkrytych przez siebie reguł – świat człowieka.
Człowiek stwarza kulturę. Ale każda generacja musi ponownie podjąć ten niekończący się trud istnienia i stwarzania. Dlatego ważne abyśmy byli: i szlachetni i skuteczni.UŚMIECHAJMY SIĘ


Uśmiech to najlepszy, najprostszy, najskuteczniejszy, najzdrowszy i – co nie jest bez znaczenia - najtańszy sposób przeciwdziałania stresom, zmęczeniu, frustracjom i niezadowoleniu.
Uśmiech spełnia również ważną rolę w kontaktach między ludźmi. To sygnał dla innych, że jesteśmy nastawieni przyjaźnie i życzliwie. Powinien więc być powszechny i wszechobecny w życiu społecznym. Widać już na pierwszy rzut oka, że, niestety, tak nie jest.
Używajmy więc go jak najczęściej; w szkołach, w urzędach, na ulicach. Z początku może to niektórych dziwić, ale z czasem wszyscy się przyzwyczają i będą uważać za naturalne. Bo kolory i uśmiechy to w stu procentach naturalne metody i działają bez żadnych skutków ubocznych.
Poprzednie edycje „Tygodnia Kolorów” pokazały, że do szkoły można iść z radością, ba, nawet oczekiwać niecierpliwie na następny dzień, kiedy wreszcie można będzie znaleźć się w szkole. Bo tu, nie do wiary, dzieją się rzeczy niezwykłe. Nieomal magiczne! Uczniowie przebrani na odpowiedni w danym dniu kolor są niepytani.UCZNIOWIE PRZEBRANI SĄ NIEPYTANI


Stają się „nietykalni”. Kolor działa jak magiczny amulet, chroni i daje poczucie pewności.
Tydzień kolorów to pyszna zabawa. Kiedy w zimowy styczniowy poranek pani dyrektor idzie do szkoły w żółtym berecie, to tak, jakby promień słońca przebił się przez ponure i szare chmurzyska wiszące nad miastem od kilku tygodni. To znak, że jest Środa – dzień radosnej żółci. Cała szkoła promienieje. Korytarze i klasy. Trudno być ponurym. Wszyscy się uśmiechają i podziwiają wymyślne stroje.PRZYJEMNOŚĆ BYCIA W GRUPIE


Jaka to siła i moc w tym niezwykłym kolorze? Sztuka przemienia smutek w radość, brzydotę w piękno, zło w dobro. Przecież to takie proste.
Tydzień Kolorów ma być wstępem do pozytywnych przemian w nas samych, w naszej szkole, w świecie obok nas. Może szkoła stanie się radosna i mądra. Może nauczy nas również, jak pięknie zmieniać świat tuż obok: nasz dom, nasze miasto, kraj ...


Bo wszyscy jesteśmy piękni, dobrzy i zdumiewający...


Proponujemy, aby działania w ramach Antydepresyjnej Szkoły stały się forum spotkań i konfrontacji ciekawych pomysłów uczniów, pedagogów i rodziców z różnych szkół.

 

Proszę o potwierdzenie udziału

Katarzyna Bronakowska kbrona@tlen.pl

 
« Wstecz


Dyskusja: "TYDZIEŃ KOLORÓW"
Data: Nazwa: Komentarz:
- Nie ma żadnych komentarzy -
Dodaj komentarz | Wyświetlić wszystkie komentarze